Anonymous: Marvels (1 703 words)

Text size: / +

Display options

Display as: HTML / XML / original HC / raw XML

Show source and parameters: yes / no

Line numbers: on / off

Page breaks: on / off

Corpus contents

Sort by: author / title

For more sorting options, please use the search feature.


1B22.2

page 51

    
2Seo landbuend on fruman from antimolime þæm lande, þæs
3landes is on gerime þæs læssan milgetæles
4þe stadio hatte fif hund, & þæs miclan þe leones
5hatte þreo hund & eahta & lx.
6On þæm ealande bið micel mænegeo sceapa.
7And þanon is to babilonian þæs læssan milgetæles
8stadio hundteontig & eahta & lx, & þæs miclan
9milgetæles þe leones hatte fiftyne & hundteontig.
10Seo londbunis is swyðust cepemonnum geseted, þær
11beoð weðras acenned on oxna micelnesse þa
12buað oð meda burh.
13þære burge nama is archemedon.
14Sio is mæst to babilonia burh.
15þonon syndon þæs læssan milgetæles stadi ccc &
16þæs maran þe leon hatte cc from archemedon.

page 52


17þær syndon þa miclan mærða þæt syndon þa weorc þe
18se micla macedonisca alexsander het gewyrcan.
19þæt land is on lenge, & on bræde cc þæs læssan
20milgetæles stadi & þæs miclan þe leones hatte
21c xxx & healf mil.
22Sum stow is mon fereð to þære readan sæ.
23Seo is haten lentibelsinea, þæm beoð henna acenned
24onlice þonne þe mid us beoð reades heowes.
25Gif hi hwylc man niman wile oþþe him o æthrineð
26þonne forbærnað hy sona eal his lic.
27þæt syndon ungefrægelicu liblac.
28Eac þonne þær beoð wildeor acenned.
29þa deor þonne hy mannes stefne gehyrað, þonne fleoð hy
30feor.
31þa deor habbað eahta fet, & wælcyrian eagan, & twa heafdu.
32Gif him hwylc mon onfon wille þonne hiera lichoman

page 53


33þæt hy onælað.
34þæt syndon þa ungefrægelicu deor.
35þeos stow hafað nædran.
36þa nædran habbað twa heafdu, þara eagan scinað nihtes
37swa leohte swa blæcern.
38On sumon lande eoselas beoð acende þa habbað swa micle
39hornas swa oxan.
40þa syndon on þære mæstan wæstene þæt is on þa
41suð healfe from babiloniam þa buað to þæm readan
42sæ, for þara nædrena mænego þe in þæm stowum beoð
43þa hatton corsias.
44þa habbað swa micle hornas swa weðeras.
45Gif hy hwilcne man sleað oþþe a æthrineð þonne
46swylteð he sona.
47On þam landum bið pipores genihtsumnis.
48þone pipor healdaþ þa næddran on heora

page 54


49geornnesse .
50þone pipor mon swa nimeð þæt mon þa stowe mid fyre
51onæleð & þa nædran þonne of dune on þa eorþan
52þæt fleoð, for þon se pipor bið sweart.
53From babiloniam oð persiam þa burh þar se pipor weaxeð is
54þæs læssan milgeteles þe stadia hatte eahta hund mila.
55Of þæm is geteald þæs miclan milgeteles þe leones hatte
56vi hund & xxiii, & an healf mil.
57Seo stow is unwæstmberenlicu for þara nædrena mænego.
58Eac swylce þær beoð cende healfhundingas þa syndon
59hatene conopenas.
60Hy habbað horses mana & eoferes tuxas & hunda heafdu &
61heora oroð bið swylce fyres leg.
62þas land beoð neah þæm burgum þe beoð eallum worldwelum
63gefylled, þæt is on þa suð healfe egyptana landes.
64On sumon lande beoð men acende þa beoð

page 55


65on lenge syx fotmæla.
66Hi habbað beardas oþ cneow side & feax oð helan.
67Homodubii hy syndon hatene, þæt beoð twimen, & be hreawum
68fixum hy lifiað & þa etaþ.
69Capi hatte seo ea in þære ilcan stowe þe is haten
70gorgoneus, þæt is wælkyrging.
71þær beoð cende æmetan swa micle swa hundas.
72Hy habbaþ swelce fet swa græshoppan, hy syndon reades
73heowes & blaces heowes.
74þa æmettan delfað gold up of eorþan from foran nihte oð
75ða fiftan tid dæges.
76þa men þe to þon dyrstige beoð þæt hi þæt gold nimen
77þonne lædað hy mid him olfendan meran mid
78hyra folan & stedan.
79þa folan hy gesælað ær hy ofer þa ea faren.
80þæt gold hi RYPINS: hio gefætað on þa meran & hy
81sylfe onsittað & þa stedan þær forlætað.
82þonne þa æmettan hy onfindað & þa hwile þe þa æmettan
83embe þone stedan abysgode beoð.
84þonne þa men mid þam meran & mid þam golde ofer þa ea
85fareð,
86hy TORONTO CORPUS: fareð. Hy beoð swa hrædlice ofer
87þære ea

page 56


88þæt men wenað þæt hy fleogan.
89Betwih þysson twam ean is londbunis locotheo hatte, þæt
90is betwih nile & bryxontes geseted.
91Seo nil is ealdor fullicra ea, & heo floweð of egypta lande.
92And hi nemnað þa ea archoboleta þæt is haten þæt
93micle wæter.

page 57


94On þyssum stowum beoð acende þa miclan mænego olfenda.
95ðær beoð cende men, hy beoð fiftyne fota lange & hy
96habbað hwit lic & twa neb on anum heafde,
97fet & cneowu swyðe reade, & lange nosa & sweart feax.
98þonne hy cennan willað þonne farað hy on scipum to
99indeum, & þær hyra gecynda in world bringaþ.
100Ciconia in gallia hatte þæt land þær beoð men acende
101on ðrys heowes, þara heafdu beoð gemonu
102swa leona heafdu, & hi beoð xx fota lange & hy
103habbað micelne muð swæ fon.
104Gyf hwylcne monnan on þæm landum ongitað oððe geseoþ

page 58


105oððe him hwilc man folgiende bið, þonne feor
106hi RYPINS: þæt hi fleoð & blode hy swætað.
107þas beoð men gewende.
108Begeondan brixonte þære ea east þonon beoð men acende
109lange & micle, þa habbað fet & sconcan
110xii fota lange, sidan mid breostum seofon fota lange.
111Hostes hy synd nemned cuþlice.
112Swa hwylcne man swa hy gelæccað þonne fretað hi hyne.
113ðonne seondon wildeor þa hatton lertices.
114Hy habbað eoseles earan & sceapes wulle & fugeles fet.
115þonne syndon oþere ealond suð from brixonte

page 59


116on þon beoð men buton heafdum.
117þa habbað on hyra breostum heora eagan & muð.
118Hy seondon eahta fota lange & eahta fota brade.
119ðar beoð dracan cende, þa beoð on lenge
120hundteontiges fotmæla lange & fiftiges.
121Hy beoð greate swa stænene sweras micle.
122For þara dracena micelnesse ne mæg nan manna yþelice on
123þæt land gefaran.
124From þisse stowe is oðer rice on þa suð healfe
125garsegcges, þæt is geteald þæs læssan milgeteles

page 60


126þe stadia hatte ccc & xxxiii, & þæs miclan þe
127leones hatte cc liii & an mil.
128þær beoð cende homodubii þæt beoð twylice twimen Hy
129habbaþ oð ðone nafolan on menniscum gesceape
130& syþþan on eoseles gelicnesse & hy habbað longe sconcan
131swa fugelas & liþelice stefne.
132Gif hy hwilcne man on þæm landum ongytað oððe geseoð
133þonne fleoð hy feor.
134ðonne is oþer stow elreordge men beoð on, & þa habbað
135cynigas under þara is geteald c.
136þæt syndon þa wyrstan men & þa elreordegestan.
137And þar syndon twegen seaþas, oþer is sunnan oþer monan.
138Se sunnan seað se bið dæges hat & nihtes ceald, & se monan
139seað se bið nihtes hat & dæges ceald.
140Heora widnes is cc þæs læssan milgeteles stadia and
141þæs maran þe leones hatte cxxxiii & an healf mil.

page 61


142On þisse stowe beoð treowcyn þa beoð lawernbeame &
143eletreowum onlice.
144Of þæm treowum balzamum se deorweorðesta ele bið acenned.
145Seo stow is þæs læssan milgeteles þe stadia hatte
146c li & þæs miclan þe leones lii.
147ðonne is sum ealond in þære readan sæ, þær is
148mancyn þæt is mid us donestre nemned, þa syndon
149geweaxene swa frihteras fram þam heafde oð ðone
150nafolan, & se oðer dæl bið mennisce onlic.
151And hy cunnon mennisce gereord.
152þonne hy fremdes cynnes mannan geseoð, þonne nemnað hy
153hyne & his magas cuþra manna naman, & mid leaslicum

page 62


154wordum hy hine beswicað, & hine gefoð, &
155æfter þan hy hine fretað ealne buton þon
156heafde & þonne sittað & wepað ofer þam heafde.
157ðonne is east þær beoð men acende þa beoð on wæstme
158fiftyne fota lange & x brade.
159Hy habbað micel heafod & earan swæ fon.
160Oþer eare hy him on niht underbredað, & mid oþran hy
161wreoð.
162Him beoð þa earan swiðe leohte & hy beoð swa on lichoman
163swa hwite swa meolc.
164Gyf hy hwilcne mannan on þæm lande geseoð oðþe
165ongytað, þonne nymað hy hyra earan him on hand
166& fleoð swyðe, swa hrædlice swa is wen þæt hy fleogen.
167ðonne is sum ealond on þæm beoð men acende þara eagan
168scinaþ swa leohte swa man

page 63


169micel blacern onele þeostre nihte.
170ðonne is sum ealond þæt is þæs læssan milgeteles þe
171stadia hatte on lenge & on bræde ccc & lx,
172& þæs miclan þe leones hatte cx.
173þær wæs getymbro on beles dagum & iobes temple of isernum
174geworcum & of glæsgegotum.
175And on þære ilcan stowe is æt sunnan upgange setl
176quietus þæs stillestan bisceopes se nænine
177oþerne mete ne þige buton sæ ostrum & be þam he
178lifede.
179ðonne is gylden wingeard æt sunnan upgonge se hafað
180bergean hundteontiges fotmæla

page 64


181& fiftiges.
182Of þæm bergean beoð cende saragimmas.
183ðonne is oþer rice on babilonia landum þær is seo
184mæste dun betwih meda dune & armoenia.
185Seo is ealra duna mæst & hyhst.
186þær syndon gedefelice menn þa habbað him
187to cynedome þone readan sæ & to anwalde.
188þær beoð cende sarogimmas .

189Seo is ealra duna mæst & higest.
190Þær syndon gedefelice menn þa habbað him
191to kynedome & to anwealde þa Readan Sæ.
192Þær beoð kende þa deorworðan gimmas. Thus in the DOEC

193Ymb þas stowe beoð wif acenned, þa habbað beardas swa
194side oð hyra breost, & horses hyda hy habbað
195him to hrægle gedon.
196þa syndan hundicgean swiðast nemde, &
197fore hundum tigras & leon

page 65


198& loxas þæt hy fedað þæt syndon þa cenestan deor.
199And ealra þara wildeora cyn þe on þære dune acende
200beoð mid heora scin þæt hy gehuntiaþ
201MS: to huntiaþ .
202ðonne syndan oþere wif þa habbað eoferes tuxas & feax
203oð helan side, & oxan tægl on lendunum.
204þa wif syndon þryttyne fota lange & hyra lic bið on
205marmorstanes hiwnesse.
206And hy habbað olfendan fet & eoseles teð.
207Of hyra micelnesse hy gefylde wæron from þæm miclan
208macedoniscan alexandre.

page 66


209þa cwealde he hy þa he hy lifiende oferfon ne mehte, for
210þon hy syndon æwisce on lichoman & unweorþe.
211Be þæm garsecge is wildeora cyn þa hatton catinos
212þær syndon freawliti deor.
213And þær syndon men þe be hreawum flæsce, & be hunie
214hy lifiað.
215On þæm wynstran dæle þæs rices þe þa deor on beoð
216catinos, & þær beoð gæstliþende men, cyningas
217þa habbaþ under monigfealde leod hatan.
218Heora landgemæra buaþ neah þæm garsecge.
219þanon fræm þæm wynstran dæle syndon fela cyninga.

page 67


220ðis mancyn lyfað fela geara, & hy syndon fremfulle men.
221Gif hwilc mon him to cymð þon gifað hy him wif ær hy
222hine onweg læten.
223Se macedonisca alexander þa he him to com, þa wæs he
224wundrende RYPINS: wundriende hyra menniscnesse, ne
225wolde he hi cwellan ne him nan lað don .
226ðonne syndon treowcyn on þæm þa deorwyrþystan stanas
227synd of acende, þonon hy growað.
228ðær moncyn is seondon sweartes hyiwes on onsyne, þa
229mon hateð sigelwara.